Revenue Office, District - Lakhisarai
Abhiyan Jal Nikay Sanrakshan - 2016
 
Sl. Notice Prapatra-1 Prapatra-2
1 Lakhisarai Lakhisarai
2 Surajgarha Surajgarha
3 Pipariya Pipariya
4 Halsi Halsi
5 Chanan
6 Ramgarh Chowk Ramgarh Chowk
7 Nagar Parisad Lakhisarai
8 Barahiya