Fasal Katnai Ka agrim Karyakram - Year 2017
Fasal Katni Schedule
Barahiya 20-03-2017
Pipariya 01-04-2017
Ramgarh Chowk 07-04-2017
Chanan 07-04-2017
Lakhisarai 08-04-2017
Lakhisarai 10-04-2017
Production Report
Halsi 07-04-2017